<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول  << بازگشت به گروه مدیریت

 
 موضوع : tarh pezeshki
FAQ
سوال :
,Dear Sirs
I respectfully ask for your assistance regarding a matter in relation to my wife.She has completed hermdeical school training in Iran in 1993.She was unable to complete her government services(Tarh e Pezeshki) . We would like to obtain her medical school diploma and transcript. How can I pursue this? What are the steps that I need to take Can I pursue this in the United States ? I appreciate your guidance in this matter. Sincerely and respectfully yours
Kamran Tavassoli
FAQ
جواب :
باسلام
شما میتوانید اقدامی برای گذاشتن وثیقه انجام دهید دراین ارتباط با
اداره فارغ التحصیلان وزارت بهداشت(٨٠الی٨٨٣٦٣٥٦٠ -داخلی اداره فارغ التحصیلان )تماس حاصل فرمائید٠گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :