يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 ماده 11

قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 ماده 11 قانون

خدمت پزشكان وپيراپزشكان

ماده واحدـ متن زير به عنوان تبصره 3 ماده 11 قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان (مصوب 1375)اضافه مي شود0

تبصره3ـ  آن عده از مشمولان اين قانون كه در مدت خدمت خود تحت پوشش نظامهاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي ـ مصوب 1354 ( توسط مشمول ودستگاه) تحت پوشش حمايت هاي پيش بيني شده در قانون ياد شده قرار خواهند گرفت0

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی