يکشنبه ٠٤ اسفند
تلفن پاسخگویی : 81452670
عنوان
نياز دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به مشمولين قانون

1- دانشکده آبادان

2- دانشگاه اردبيل

3- دانشگاه اراک

4- دانشگاه اروميه

5- دانشکده اسفراين

6- دانشکده اسدآباد

7- دانشگاه اصفهان

8- دانشگاه البرز

9- دانشگاه اهواز

10- دانشکده ايرانشهر

11- دانشگاه ايلام

12- دانشگاه بابل

13- دانشگاه بم

14- دانشگاه بندرعباس

15- دانشگاه بوشهر

16- دانشکده بهبهان

17- دانشگاه بيرجند

18- دانشگاه تبريز

19- دانشگاه تربت جام

20- دانشگاه تربت حيدريه

21- دانشگاه تهران

22- دانشگاه جهرم

23- دانشگاه جيرفت

24- دانشگاه خراسان شمالي

25-دانشکده خلخال

26- دانشکده خمين

27- دانشکده خوي

28- دانشگاه دزفول

29- دانشگاه رفسنجان

30- دانشگاه زابل

31- دانشگاه زاهدان

32- دانشگاه زنجان

33- دانشکده ساوه

34- دانشگاه سبزوار

35- دانشگاه سمنان

36- دانشکده سيرجان

37- دانشگاه شاهرود

38- دانشکده شوشتر

39- دانشگاه شهيدبهشتي

40- دانشگاه شهرکرد

41- دانشگاه شيراز

42- دانشگاه فسا

43- دانشگاه قزوين

44- دانشگاه قم

45- دانشگاه کاشان

46- دانشگاه کردستان

47- دانشگاه کرمان

48- دانشگاه کرمانشاه

49- دانشکده گراش

50- دانشگاه گلستان

51- دانشگاه گناباد

52- دانشگاه گيلان

53- دانشکده لارستان

54- دانشگاه لرستان

55- دانشگاه مازندران

56- دانشکده مراغه

57- دانشگاه مشهد

58- دانشگاه نيشابور

59- دانشگاه همدان

60- دانشگاه ياسوج

61- دانشگاه يزد

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی