چهارشنبه ٠٩ مهر
ظرفیت دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی اسفراین وخراسان شمالی در ثبت نام اعزام مستقیم پزشکان محترم عمومی در دوره جاری تکمیل گردید.
عنوان
شرایط معافیت از طرح

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی