جمعه ١٧ مهر
تلفن پاسخگویی:81452670- ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه وبم درثبت نام اعزام مستقیم دوره جاری تکمیل گردید.
عنوان
آیین نامه ها ودستورالعمل ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی