شنبه ٢٩ فروردين
مهلت ثبت نام اعزام مستقیم پزشکان محترم عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به پایان رسید.
عنوان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی