دوشنبه ١٣ مهر
تلفن پاسخگویی:81452670- ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه وبم درثبت نام اعزام مستقیم دوره جاری تکمیل گردید.
عنوان
بخشنامه های پیام آوران بهداشت

   

بخشنامه هاي مربوط به خدمت پيام آوران بهداشت

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی