سه شنبه ٠١ ارديبهشت
مهلت ثبت نام اعزام مستقیم پزشکان محترم عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به پایان رسید.
عنوان
بخشنامه های پیام آوران بهداشت

   

بخشنامه هاي مربوط به خدمت پيام آوران بهداشت

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی