دوشنبه ١٠ فروردين
ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی گراش درثبت نام اعزام مستقیم تکمیل گردید.
عنوان
نياز دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به مشمولين قانون

1- دانشکده آبادان

2- دانشگاه اردبیل

3- دانشگاه اراک

4- دانشگاه ارومیه

5- دانشکده اسفراین

6- دانشگاه اصفهان

7- دانشگاه البرز

8- دانشگاه اهواز

9- دانشکده ایرانشهر

10- دانشگاه ایلام

11- دانشگاه بابل

12- دانشگاه بم

13- دانشگاه بندرعباس

14- دانشگاه بوشهر

15- دانشکده بهبهان

16- دانشگاه بیرجند

17- دانشگاه تبریز

18- دانشگاه تربت حیدریه

19- دانشگاه تهران

20- دانشگاه جهرم

21- دانشگاه جیرفت

22- دانشگاه خراسان شمالی

23- دانشگاه دزفول

24- دانشگاه رفسنجان

25- دانشکده ساوه

26- دانشگاه سبزوار

27- دانشگاه سمنان

28- دانشگاه شاهرود

29- دانشکده شوشتر

30- دانشگاه شهیدبهشتی

31- دانشگاه شهرکرد

32- دانشگاه شیراز

33- دانشگاه زابل

34- دانشگاه زاهدان

35- دانشگاه زنجان

36- دانشگاه فسا

37- دانشگاه قزوین

38- دانشگاه قم

39- دانشگاه کاشان

40- دانشگاه کردستان

41- دانشگاه کرمان

42- دانشگاه کرمانشاه

43- دانشکده گراش

44- دانشگاه گلستان

45- دانشگاه گناباد

46- دانشگاه گیلان

47- دانشکده لارستان

48- دانشگاه لرستان

49- دانشگاه مازندران

50- دانشکده مراغه

51- دانشگاه مشهد

52- دانشگاه نیشابور

53- دانشگاه همدان

54- دانشگاه یاسوج

55- دانشگاه یزد

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.   طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و واحد تامین وتوزیع نیروی انسانی